ISOTOPSPORING er til dato
den mest nøjagtige sporingsform
til Indvendige Installationer, med
isotoper finder
selv meget små lækager.

GASSPORING brugers til små
lækager i jordledninger.

AKUSTISK LYTTESPORING bruges
til ledningslokalisering og større
lækager i jordledninger.

LEDNINGSLOKALISERING bruges
der, hvor man er i tvivl om
rørs- /jordledningers placering eller
til kortlægning af jordledningsnet.

IR.TEMPERATURMÅLING bruges
som hjælpemiddel