TRYKPRØVNING AF VARMEINSTALLATION
TRYKPRØVNING AF BRUGSVAND
1. Ved kedel eller veksler frakobles
fremløb og returrør.
2. Vær særlig opmærksom på rør som
går til garager eller lign.
3. Skyl installationen med koldt vand indtil alle radiatorer er helt kolde.
4. Udluft installationen og efterse den synlige del for utætheder.
5. Installationen skal tilsættes et valgt tryk.
6. Husk stabiliseringsperiode
(10 - 20 min.)
7. Derefter trykprøves.
1. Frakobbel vandmåler eller vandstik.
2. Efterse udendørshane, frakobbel
opvaske/vaskemaskine.
3. Frakobbel toiletter.
4. Frakobbel koldt, varmt og cirkulations- rør ved varmtvandsbeholder.
5. Ved tvivl om installationsgenstande
skal de frakobles
6. Skyl installationen med koldt vand.
7. Udluft installationen og efterse den synlige del af installationen for utætheder.
8. Husk stabiliseringsperiode (10-20 min.).
9. Derefter trykprøves.